Digital identifisering og elektronisk signatur

I hele Skandinavia

Prøv Signant

1. Logg inn med BankID, BuyPass, Svensk BankID eller NemID.
2. Registrer deg som bruker (gratis).

Deretter er du klar til å lage dine egne signaturoppdrag til signering av andre, eller signere på egne dokumenter.

 • Logg inn
 • Last opp
 • Signér
 • Arkiver
Gå videre

Prøv Signant og se hvor enkelt det er å sende, motta og signere dokumenter.

Alle som prøver Signant får tre signaturer gratis.

Loading...

#ELEKTRONISK SIGNATUR

#DIGITAL IDENTIFIKASJON

I hele Skandinavia

PRØV SIGNANT

DIGITAL SIGNATUR

Avansert elektronisk signatur på dine kontrakter og avtaler

SIKKER DOKUMENTFLYT

Behandle dokumenter som krever sikker dataoverføring

SIKKER IDENTIFIKASJON

Rett avsender og mottaker av konfidensielle dokumenter

ARKIVER SOM PDF

Arkiver signerte dokumenter på egen maskin eller server

DIGITAL SIGNATUR

Med Signant får du en avansert elektronisk signatur på dine PDF-dokumenter. Dette er en sterk signatur etter Esignaturloven som stiller strenge krav til autentisering av dokumentinnhold og undertegner. Avansert elektronisk signatur basert på kvalifiserte sertifikater fra BankID, Buypass, Svensk BankID og NemID er også den sterkeste formen for elektronisk signering i Skandinavia.

"Den sterkeste formen for elektronisk signering i Norge."

Elektronisk signerte dokumenter som kontrakter, avtaler og attestasjoner kan ikke endres i ettertid uten at dette bryter signaturene, og det signerte dokumentet garanterer derfor selv for at innholdet er autentisk og ekte.

Signerte PDF-dokumenter kan lastes ned til egen datamaskin, server eller skyløsning og man behøver bare en vanlig PDF-leser for å lese og validere dokumentinnholdet og signaturene.

SIKKER DOKUMENTFLYT

Gjennom sikker elektronisk identifisering med enten BankID, Buypass, Svensk BankID eller NemID garanteres både rett mottaker og avsender av dokumentene, og med kryptert forbindelse sikres innholdet mot innsyn utenfra.

"Signerte dokumenter kan ikke endres i ettertid uten at dette bryter signaturene."

Elektronisk signerte dokumenter som kontrakter, avtaler og attestasjoner kan ikke endres i ettertid uten at dette bryter signaturene, og det signerte dokumentet garanterer derfor selv for at innholdet er autentisk og gyldig.

SIKKER IDENTIFIKASJON

Sikker identifisering med BankID, smartkort fra Buypass, Svensk BankID eller NemID oppnås identifisering på sikkerhetsnivå 4. Dette er det høyeste nivået for elektronisk identifikasjon som også anvendes av banker og offentlige institusjoner i Norge.

ARKIVER SOM PDF

Med Signant signeres helt vanlige PDF-dokumenter. Et signert PDF-dokument med avansert elektronisk signatur inneholder all informasjon om signatarer, sertifikater og tidspunkt for signering.

"Signerte dokumenter kan lagres på egen datamaskin, server eller i skyen."

Siden den elektroniske signaturen følger dokumentet kan et signert PDF-dokument behandles på samme måte som andre elektroniske dokumenter og arkiveres trygt på egen datamaskin, server eller skyløsning, samt inngå i bedriftens ordinære backup-rutiner. Signerte dokumenter forsegles også med et tidsstempel slik at dokumentene kan langtidsvalideres. Ved å benytte arkivtjenesten i Signant vil tidsstempelet vedlikeholdes og fornyes automatisk slik at signaturene er teknisk gyldig også utover sertifikatenes utløpsdato.

Signant kutter prisene!

Signant kickstarter våren med å gi deg 50 % rabatt å etablering ved kjøp av Signant Portal Enterprise (normalpris kr 5000,-).* I tillegg setter vi ned prisen fra 15 kr til kun 10 kr per signatur for alle våre kunder på Signant Portal Enterprise! En profiltilpasset løsning som samsvarer med bedriftens digitale profil og er med på å gjør bedriften din lett gjenkjennelig for deres kunder. Hele signeringsprosessen vil da oppleves sømløs.

Kundetiltaksskjema for legitimering av kunder

Signant har utviklet løsning som kan legitimere personer, med for eksempel bruk av BankID. Kundetiltaksskjema omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretak og legitimering av kundens berettige representant, samt registrering av reelle rettighetshavere.

"ALLE TYPER AVTALER,
ÉN SIGNATURLØSNING"
Produktpakker

Signant Portal Enterprise

Direkte bruk fra portalen www.signant.no med egen bedriftskonto og profiltilpasning. Denne produktpakken passer der elektronisk signatur er sentralt for saksbehandlingen, og virksomheten ønsker en helhetlig digital profil mot sine kunder og brukere. Tilpassede profilelementer gjør tjenesten til en integrert komponent i virksomhetens elektroniske dialog med sine kunder og brukere. Med brukerstyring kontrolleres tilgang til bedriftskontoen og dokumentarkivet.


Abonnement: 500,- per måned
Per signatur: 10,-
Etablering 5000,- Nå kun 2500,- (50% rabatt)
Administratorbrukere: 20 inkludert
Fritt antall normalbrukere

Brukerstyring
Arkiv
Varsling på SMS
Profiltilpasning

Tilgjengelige opsjoner
 • Kontroll av fødselsnummer
  - Krever rettslig grunnlag. Ta kontakt med Maestro Soft AS for å inngå avtale som også omfatter behandling av fødselsnummer.
GÅ TIL AVTALE

SIGNANT PORTAL ENTERPRISE

Direkte bruk av portalen med egen bedriftskonto og profiltilpasning.

Brukerstyring
Arkiv
Varsling på SMS
Profiltilpasning

Abonnement: 500,- per måned
Per signatur: 10,-
Etablering 5000,- Nå kun 2500,- (50% rabatt)
Administratorbrukere: 20 inkludert
Fritt antall normalbrukere

VELG

Signant Portal Pro

Direkte bruk fra portalen www.signant.no med egen bedriftskonto. Denne produktpakken passer der bedriften har jevnlig behov for signering av avtaler og dokumenter. Med brukerstyring kontrolleres tilgang til bedriftskontoen og dokumentarkivet.


Abonnement: 250,- per måned
Per signatur: 15,-
Administratorbrukere: 10 inkludert
Fritt antall normalbrukere

Brukerstyring
Arkiv
Varsling på SMS

Tilgjengelige opsjoner
 • Kontroll av fødselsnummer
  - Krever rettslig grunnlag. Ta kontakt med Maestro Soft AS for å inngå avtale som også omfatter behandling av fødselsnummer.
GÅ TIL AVTALE

SIGNANT
PORTAL PRO

Direkte bruk fra portalen med egen bedriftskonto.

Brukerstyring
Arkiv
Varsling på SMS

Abonnement: 250,- per måned
Per signatur: 15,-
Administratorbrukere: 10 inkludert
Fritt antall normalbrukere

VELG

Signant Webservice Pro

Tjenesteintegrasjon med eget virksomhetssystem. Med tjenesteintegrasjon kan du automatisere dokumentflyten med innhenting av signaturer og arkivering av signerte dokumenter. Gir også tilgang til direkte bruk fra portalen www.signant.no med egen konto.

 • Tilgang til API for Signant Webservice
 • Brukerstyring
 • Arkiv med LTV vedlikehold
  - Tjeneste for arkivering og automatisk vedlikehold av tidsstempel for langtidsvalidering av dokumenter.
 • Kontroll av fødselsnummer
  - Krever rettslig grunnlag. Ta kontakt med Maestro Soft AS for å inngå avtale som også omfatter behandling av fødselsnummer.

Pris på etablering og månedslisens etter avtale.
Pris per signatur etter følgende trappetrinn:

 • Første 100 signaturer utført i måneden: 19,- per signatur
 • Påfølgende 400 signaturer utført i måneden: 15,- per signatur
 • Signaturer utover dette utført i måneden 13,- per signatur

KONTAKT OSS

SIGNANT
WEBSERVICE PRO

Tjenesteintegrasjon i bedriftens egen nettside.

Portal Pro
Signant API
Profiltilpasning

Pris på etablering og månedslisens etter avtale.
Pris per signatur etter følgende trappetrinn:

Første 0-100 stk: 19,-
Neste 400 stk: 15,-
Deretter: 13,-

VELG

Signant Webservice Distributør

Tjenesteintegrasjon i tredjeparts forretningssystemer.

Avtalebaserte priser på etablering og forbruk.

Skjemaintegrasjon

Skjema med elektronisk signatur integrert med virksomhetens egen nettside. Skjema utvikles og tilpasses på oppdrag.

Test ut noen av våre standard skjemaløsninger:
Kundekontroll , Databehandleravtale , Trossamfunn

BankID brukersted

Sikker identifisering av både bruker og virksomhet.
Selvbetjent påloggingsløsning.

Maestro Soft AS forhandler BankID til ditt brukersted.

Profiltilpasning

Tilpasser tjenesten til din virksomhet med egen logo og maler for meldingstjenesten.

SIGNANT
WEBSERVICE DISTRIBUTØR

Tjenesteintegrasjon i tredjeparts forretningssystemer.
Avtalebaserte priser på etablering og forbruk.

VELG
TILBAKE
TILBAKE

Signant Portal Enterprise

Direkte bruk fra portalen www.signant.no med egen bedriftskonto og profiltilpasning. Denne produktpakken passer der elektronisk signatur er sentralt for saksbehandlingen, og virksomheten ønsker en helhetlig digital profil mot sine kunder og brukere. Tilpassede profilelementer gjør tjenesten til en integrert komponent i virksomhetens elektroniske dialog med sine kunder og brukere. Med brukerstyring kontrolleres tilgang til bedriftskontoen og dokumentarkivet.


Tilgjengelige opsjoner

 • Kontroll av fødselsnummer
  - Krever rettslig grunnlag. Ta kontakt med Maestro Soft AS for å inngå avtale som også omfatter behandling av fødselsnummer.

GÅ TIL AVTALE
TILBAKE

Signant Portal Basis

Uforpliktende direkte bruk fra portalen www.signant.no. Tjenesten kan tas i bruk umiddelbart ved å logge inn og akseptere standardvilkårene online.

Abonnement: 0,- per måned
Pris per signatur: 20,-

3 signaturer gratis til privat bruk, deretter må organisasjonsnummer angis som fakturamottaker.

LOGG INN
TILBAKE

Signant Portal Pro

Direkte bruk fra portalen www.signant.no med egen bedriftskonto. Denne produktpakken passer der bedriften har jevnlig behov for signering av avtaler og dokumenter. Med brukerstyring kontrolleres tilgang til bedriftskontoen og dokumentarkivet.


Tilgjengelige opsjoner

 • Kontroll av fødselsnummer
  - Krever rettslig grunnlag. Ta kontakt med Maestro Soft AS for å inngå avtale som også omfatter behandling av fødselsnummer.

GÅ TIL AVTALE
TILBAKE

Signant Webservice Pro

Tjenesteintegrasjon med eget virksomhetssystem. Med tjenesteintegrasjon kan du automatisere dokumentflyten med innhenting av signaturer og arkivering av signerte dokumenter. Gir også tilgang til direkte bruk fra portalen www.signant.no med egen konto.

 • Tilgang til API for Signant Webservice
 • Brukerstyring
 • Arkiv med LTV vedlikehold
  - Tjeneste for arkivering og automatisk vedlikehold av tidsstempel for langtidsvalidering av dokumenter.
 • Kontroll av fødselsnummer
  - Krever rettslig grunnlag. Ta kontakt med Maestro Soft AS for å inngå avtale som også omfatter behandling av fødselsnummer.

Pris på etablering og månedslisens etter avtale.
Pris per signatur etter følgende trappetrinn:

 • Første 100 signaturer utført i måneden: 19,- per signatur
 • Påfølgende 400 signaturer utført i måneden: 15,- per signatur
 • Signaturer utover dette utført i måneden 13,- per signatur

KONTAKT OSS
TILBAKE

Signant Webservice Distributør

Tjenesteintegrasjon i tredjeparts forretningssystemer.

KONTAKT OSS
TILBAKE
Ofte stilte spørsmål

Signering med BankID

Validering av norsk BankID-signatur

Hva er e-signatur?

Er det sikkert?

Hvem kan bruke Signant?

Kan flere signere?

Klar for eIDAS

Signering med BankID

BankID har flere løsninger. De fleste er kjent med BankID-brikken mens mange også har BankID på mobil i tillegg. Den største forskjellen på disse løsningene er at BankID-brikke benytter et sentrallagret sertifikat mens BankID på mobil har sertifikatet lagret i SIM-kortet på mobilen.

"Signering med BankID på mobil fungerer bare dersom du har BankID på mobil som engangs-passord. Signering med BankID-brikken fungerer alltid."

Dokumentsignering er bare støttet av sentrallagret BankID, noe som betyr at signering med BankID på mobil der sertifikatet ligger i SIM-kortet på mobilen dessverre ikke er mulig. BankID har også en løsning der man kan benytte BankID på mobil som engangs-passord. Altså at mobilen erstatter brikkens funksjon mens sertifikatet som benyttes til signering fortsatt er sentrallagret. Du kan derfor signere med BankID på mobil som engangs-passord. Det er imidlertid opp til den enkelte bank å tillate BankID på mobil som engangs-passord og ikke alle bankene har åpnet for dette enda.

Dersom du har BankID på mobil som engangs-passord, skal du kunne bytte til «BankID på mobil» ved inntasting av engangskode i steg 2 i BankID-dialogen under signeringen.

Validering av norsk BankID-signatur

Riktig validering av norsk BankID-signatur krever følgende justering av innstillinger i Adobe Reader:

 • Gå til Innstillinger for signaturbekreftelse og fjern kryss for «Krev at sertifikatopphevelseskontroll skal lykkes hver gang…»

 • Gå til Innstilliger for klareringsbehandling og last ned oppdateringer både for AATL og EUTL.

Hva er e-signatur?

Elektronisk signatur er definert i Esignaturloven som «data i elektronisk form som er knyttet til andre elektroniske data og som brukes som autentiseringsmetode». Signant PDF med avansert elektronisk signatur oppfyller denne definisjonen der PDF dokumenter signeres på sikkerhetsnivå 4 med BankID, smartkort fra Buypass, Svensk BankID eller NemID.

Det signerte PDF-dokumentet følger retningslinjer for PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) med Long Term Validation (LTV) etter ISO 32000-1 og ETSI TS 102 778-4 standardene.

Er det sikkert?

Signant er en sikker løsning. Med bruk av SSL og kryptert forbindelse er sikkerheten godt ivaretatt. Dersom du arkiverer dokumentene selv er det kun du som har fysisk tilgang dokumentene.

En avansert elektronisk signatur fra Signant følger retningslinjene for PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) med Long-Time-Validation (LTV) etter etter ISO 32000-1 og ETSI TS 102 778-4 standardene. Disse standardene beskriver en svært høy grad av sikkerhet for autentisering av innhold og signaturenes gyldighet.

Hvem kan bruke Signant?

Alle kan benytte Signant. Det eneste du trenger er enten BankID, smartkort fra Buypass, Svensk BankID eller NemID.

Kan flere signere?

Ja, det er ingen begrensning i antall signaturer påført samme dokument. Signaturene kan også komme fra ulike e-ID løsninger, også utenlandske dersom de er integrert med Signant.

Klar for eIDAS

eIDAS – Forordning (EU) No910/2014 om eID og elektroniske tillitstjenester. Med denne forordningen fra EU vil Norge innføre en ny esignaturlov og legge til rette for at din elektroniske signatur kan anvendes over landegrensene i Europa.

BankID, Buypass, Svensk BankID og NemID er registrert som godkjente tjenestetilbydere i EU, og PDF-dokumenter signert med BankID eller Buypass vil derfor være i tråd med de kravene som stilles til avansert elektronisk signatur ved validering av innhold og signaturer på tvers av landegrensene i Europa.

"Alle typer avtaler, én signaturløsning"
Referanser

«Ved å la kundene signere alt av avtaler rundt årsregnskapet elektronisk så oppnår vi en digital samhandling. Dette opplever kundene som enkelt & positivt»

LES MER

«Det oppleves enkelt og smidig for både studenter og utleieenheten i SSN å signere leiekontrakten for bolig med Signant. De aller fleste benytter BankID på mobilen noe som gjør det enkelt å signere hvor som helst. SSN kan enkelt følge opp kontrakter som er til signering og studentene slipper printer og scanner»

LES MER

«Ved å la våre studenter signere avtale om studieplass elektronisk med Signant gjør vi det enklere for både studenten og oss selv. Signeringsløsningen (Signant Webservice Pro) er integrert i skolens fagsystem og systemene snakker godt sammen»

LES MER

«Signant sin løsning mot PowerOffice forenkler min og mine kunders hverdag. Gjør ferdig avtalen, velg elektronisk signering og legg til de som skal signere. Da sendes dette til signering og når alle har signert legger den signerte versjonen seg i PowerOffice. Løsningen er spesielt genial når dette haster og de som skal signere er bortreist og kun har tilgang til en PC»

LES MER

«BankID og Signant er selve brikken som gjør at vi kan operere digitalt», Inge Skogesal Daglig leder, Automegler1 Bergen AS

LES MER

«I praksis signerer 100% av privatkundene våre i dag sine leasingkontrakter med BankID. Det er enkelt, sikkert, og gir helt åpenbare fordeler både for oss og kundene våre» , sier avdelingssjef forretningsutvikling Lars E. Grønland i Leaseplan.

LES MER

Bjørknes Høyskole ligger i Oslo og tilbyr høyere utdanning innen helsefag og samfunnsfag både i Oslo og på nett. I tillegg sender vi flere hundre studenter til utlandet hvert år.

«Ved å la våre studenter signere avtale om studieplass elektronisk med Signant gjør vi det enklere for både studenten og oss selv. I tillegg får vi fylt opp klassene raskere før et semester starter ettersom studieplassen går videre til neste på listen dersom noen velger å avvise. Signeringsløsningen (Signant webservice Pro) er integrert i skolens fagsystem og systemene snakker godt sammen.» , sier Keeley Welford Johansson Administrativ leder, Bjørknes Høyskole. Besøk websiden deres.

LES MER

«Ved å la kundene signere alt av avtaler rundt årsregnskapet elektronisk så oppnår vi en digital samhandling. Dette opplever kundene som enkelt & positivt»

LES MER

Sand Økonomi leverer et bredt spekter av regnskapstjenester, fra full outsourcing til spissede tjenester innen analyse og rådgivning. Byrået benytter elektronisk signering til oppdragsbekreftelser ved bruk av Signant Portal Pro, og går for et papirløst regnskap.

«Det er en selvfølge at vi må være digitale for å leve opp til vår visjon om å levere smartere regnskap. Kundene våre slipper papirmølla for å inngå avtale med oss – det gjør de enkelt med BankID via Signants signeringsløsning» , sier Preben Wiksén, en av to gründere av Sand økonomi. Besøk websiden deres.

LES MER

Leaseplan ville gjøre det enkelt og sikkert å lease bil privat. Løsningen ble signering med BankID via en skjemaløsning laget av Signant.

«I praksis signerer 100% av privatkundene våre i dag sine leasingkontrakter med BankID. Det er enkelt, sikkert, og gir helt åpenbare fordeler både for oss og kundene våre» , sier avdelingssjef forretningsutvikling Lars E. Grønland i Leaseplan. Besøk websiden deres.

LES MER

JES Regnskap har mål om å hjelpe småbedrifter med å spare tid på regnskapet samt å få bedre innsikt i egen økonomi.

«Signant sin løsning mot PowerOffice forenkler min og mine kunders hverdag. Gjør ferdig avtalen, velg elektronisk signering og legg til de som skal signere. Da sendes dette til signering og når alle har signert legger den signerte versjonen seg i PowerOffice. Løsningen er spesielt genial når dette haster og de som skal signere er bortreist og kun har tilgang til en PC»

LES MER

Studentsamskipnaden I Sørøst-Norge (SSN) signerer utleiekontrakter elektronisk med Signant Webservice Pro. Camilla Løver ved SSN i Sørøst-Norge uttaler følgende:

«Det oppleves enkelt og smidig for både studenter og utleieenheten i SSN å signere leiekontrakten for bolig med Signant. De aller fleste benytter BankID på mobilen noe som gjør det enkelt å signere hvor som helst. SSN kan enkelt følge opp kontrakter som er til signering og studentene slipper printer og scanner» Besøk websiden deres.

LES MER

«BankID og Signant er selve brikken som gjør at vi kan operere digitalt», Inge Skogesal Daglig leder, Automegler1 Bergen AS , Steffen Søvik, regnskapsfører. Besøk websiden deres.

LES MER
"A MAN'S KISS
IS HIS SIGNATURE"
- Mae West
Kontakt oss

KONTAKT OSS

Fyll ut skjema eller ring 02575

Meldingen din er sendt og vi vil kontakte deg snarest mulig.

MAESTRO SOFT AS

Tlf: 02575
salg@maestro.no

Karenslyst allé 8B
PB 403 Skøyen, 0213 Oslo

"A man's kiss is his signature"
Prod-A-b

MAESTRO SOFT AS

Tlf: 02575
salg@maestro.no

Karenslyst allé 8B
PB 403 Skøyen, 0213 Oslo

Fyll ut skjema eller ring 02575

Meldingen din er sendt og vi vil kontakte deg snarest mulig.