Kundekontroll

Kontroll ved etablering av kundeforhold

Myrdahl Og Sveen AS har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre tiltak for kundekontroll ved etablering av kundeforhold.


Kundekontrollen gjelder

Kundekontrollen omfatter registrering av personopplysningene under og legitimering med personlig elektronisk ID.

Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettige representant, samt registrering av reelle rettighetshavere.

Firmaopplysninger
Søk med organisasjonsnummerOrganisasjonsnummer
...
-
0
GetOrgDocument
Foretaksnavn
Postadresse
Postnummer og poststed
Næringskode

Du kan også laste opp firmaattesten manuelt her. Firmaattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.

Reelle rettighetshavere

Reelle rettighetshavere er fysiske personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer foretaket. Personer som kontrollerer mer enn 25% av eierandelene eller stemmene i selskapet skal føres opp.

Rettighetshavers fulle navn
Fødselsnummer
Fast adresse
Telefonnummer
E-post
Grunnlag (f.eks. "Aksjepost i selskapet" eller "Indirekte eierskap")
Rettighetshavers fulle navn
Fødselsnummer
Fast adresse
Telefonnummer
E-post
Grunnlag (f.eks. "Aksjepost i selskapet" eller "Indirekte eierskap")
Rettighetshavers fulle navn
Fødselsnummer
Fast adresse
Telefonnummer
E-post
Grunnlag (f.eks. "Aksjepost i selskapet" eller "Indirekte eierskap")
Rettighetshavers fulle navn
Fødselsnummer
Fast adresse
Telefonnummer
E-post
Grunnlag (f.eks. "Aksjepost i selskapet" eller "Indirekte eierskap")
Legitimering
Statsborgerskap
Fødselsnummer
Fødselsdato dd.mm.yyyy
Fødested
Kjønn
Adresse (gatenavn, postnr, sted)
E-post
Telefon
Fritekst
Merk: Legitimering av person uten norsk statsborgerskap krever også bekreftet kopi av legitimasjon utstedt av offentlig myndighet. Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon må sendes med post til Myrdahl Og Sveen AS.
Dato:
Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte og i tråd med formålet.

Kundekontroll (MYSV-L3N1J9H6:FORM-9D3HGF74) - Prod-b - 2.0.0.21965