SpareBank1
Organisasjonsnummer
...
-
0
GetOrgDocument
Foretaksnavn (hentes via organisasjonsnr)
Fullt navn
E-post
Les databehandleravtalen her.
Jeg har lest databehandleravtalen.
Databehandleravtale - Kundekontroll - Demo (DBAD-KL28JDFH:FORM-KD294JDF) - Prod-a - 7.2.0.28129