Databehandleravtale
Organisasjonsnummer
...
-
0
GetOrgDocument
Foretaksnavn (hentes via organisasjonsnr)
Fullt navn
E-post
Personnummer
Les databehandleravtalen her.
Jeg har lest databehandleravtalen.
Databehandleravtale - Kundekontroll (PRAKT-LS92F82J:FORM-L23HJF7D) - Prod-a - 7.2.0.26318