SpareBank1
Organisasjonsnummer
...
-
0
GetOrgDocument
Foretaksnavn (hentes via organisasjonsnr)
Fullt navn
E-post
Personnummer
Les databehandleravtalen her.
Jeg har lest databehandleravtalen.
Databehandleravtale - Kundekontroll - Demo (DBAD-KL28JDFH:FORM-KD294JDF) - Prod-b - 2.0.0.21965