Kundetiltak

Kontroll ved etablering av kundeforhold

Alpha Revisjon AS og Alpha Forretningsførsel AS har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kontroll ved etablering av kundeforhold.


Kundetiltaket gjelder

Kundetiltaket omfatter registrering av personopplysningene under og legitimering med personlig elektronisk ID.

Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og registrering av reelle rettighetshavere. I tillegg kreves det legitimering av kundens berettigede representant. Normalt vil dette være daglig leder. Det er derfor daglig leder som skal legitimere seg ved å signere denne kundekontrollen. Eventuelt styrets leder om selskapet ikke har daglig leder.

Firmaopplysninger
Søk med organisasjonsnummerOrganisasjonsnummer
...
-
0
GetOrgDocument
Foretaksnavn
Postadresse
Postnummer og poststed
Næringskode

Du kan også laste opp firmaattesten manuelt her. Firmaattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.

Reelle rettighetshavere
For krav til registrering og identifisering av reelle rettighetshavere se Hvitvaskingsloven §14.
Rettighetshavers fulle navn
Fødselsnummer
Adresse (gatenavn, postnr, sted)
E-post
Telefonnummer
Grunnlag (f.eks. "Aksjepost i selskapet")
Politisk eksponert person
Rettighetshavers fulle navn
Fødselsnummer
Adresse (gatenavn, postnr, sted)
E-post
Telefonnummer
Grunnlag (f.eks. "Aksjepost i selskapet")
Politisk eksponert person
Rettighetshavers fulle navn
Fødselsnummer
Adresse (gatenavn, postnr, sted)
E-post
Telefonnummer
Grunnlag (f.eks. "Aksjepost i selskapet")
Politisk eksponert person
Rettighetshavers fulle navn
Fødselsnummer
Adresse (gatenavn, postnr, sted)
E-post
Telefonnummer
Grunnlag (f.eks. "Aksjepost i selskapet")
Politisk eksponert person
Legitimering
Statsborgerskap
Fødselsnummer
Fødselsdato dd.mm.yyyy
Fødested
Kjønn
Adresse (gatenavn, postnr, sted)
E-post
Telefon
Politisk eksponert person
Legitimering av person uten norsk statsborgerskap krever også kopi av legitimasjon utstedt av offentlig myndighet. Kopi av gyldig legitimasjon kan lastes opp her.
Last opp legitimasjonKopi av legitimasjon
Kontaktperson i Alpha Revisjon AS og Alpha Forretningsførsel AS
Dato:
Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte og i tråd med formålet.

Kundekontroll (ALPH-S9H4DF76:FORM-P0SD74H3) - Prod-a - 1.1.6920.25808