Signant Trossamfunn

Registreringsskjema for medlemskap i Den greske ortodokse menighet Application for membership in the Greek Orthodox Church of Norway Bekräftelse av medlemskap i Den finländska evangelisk-lutherska församlingen i Norge Jäsenyyden vahvistaminen Norjan suomalaisessa evankelis-luterilaisessa seurakunnassa

Norsk  |  English

Her kan du registrere deg for medlemskap hos oss. Ditt medlemskap behandles konfidensielt og personopplysningene deles ikke med andre parter. This form allowes you to apply for membership with us. Your membership is treated confidentially and personal information is not shared with other parties.

Ifølge norsk lov er det ikke anledning til å være medlem i flere trossamfunn samtidig. Dersom du allerede er medlem i annet trossamfunn må du melde deg ut av dette trossamfunnet før du melder deg inn hos oss. Du kan benytte dette skjemaet for utmelding. According to Norwegian law, you may not be a member of several religious communities at the same time. If you are already a member on another community, you must opt out of this religious community before you sign up with us. You may opt out by using this form.

Medlemsinformasjon Member information Medlemsinformation Jäsentiedot
Personnummeret er ugyldig
Personnummer är inte giltigt
Social security number is not valid
Henkilötunnus ei kelpaa
Epost-adressen er ugyldig
Email address is not valid
E-postadress är inte giltig
Sähköpostiosoite ei kelpaa
Vennligst bekreft at du har lest dokumentet
Please confirm that you have read the document.
Vennligst bekräfta att du har läst dokumentet.
Varmista, että olet lukenut dokumentin.

Hellas - Trossamfunn (TROS-GREK7H51:FORM-GH1JS6L8) - Prod-a - 7.2.4.21715